بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:شيعه و مهدويت
سؤال:عقيده ي به امام زمان ( عليه السلام ) بايد چه اثري در ما بگذارد ؟
جواب:

اعتقاد به وجود امام زمان ( عليه السلام ) مخصوصاً با اين ويژگي كه خدا آن حضرت را براي از بين بردن ظلم ها و ستم ها و تشكيل حكومت عدل واحد در جهان ذخيره كرده است مي تواند نتايج و آثار درخشاني در زندگي انسان از نظر عدلي داشته باشد .
يكي از آن نتايج / انتظار فرج است شيعه اي كه عقيده دارد روزي فرا مي رسد كه امام زمان ( عليه السلام ) قيام مي كند در پرتو ظهور وي دنيا پر از عدل و داد مي گردد و خويشتن را منتظر ظهور آن گرامي مي داند با اين اعتقاد راستين نسبت به ظلم ها و ستم ها بي تفاوت نيست او از گناه و معصيّت و ناپاكي و ستم رنج مي برد و نه تنها خود را از انحراف و ستم بركنار مي دارد بلكه تا سرحدّ توانايي برا دفع ظلم ستم و از بين بدن ناپاكيها و فسادها و انحراف ها تلاش و مبارزه مي كند و پشتوانه اين تلاشها و فداكاري هاي وي اميد به ظهور حكومت امام زمان ( عليه السلام ) و قيام آن مصلح بزرگ است .