بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:شيعه و مهدويت
سؤال:اينكه انساني كه گناهكار است و مي خواهد خواب امام زمان ( عليه السلام ) را ببيند چه بايد بكند ؟
جواب:

شخص گناهكار كه با انجام گناه خويشتن را از خداي متعال و پيامبر و امام زمان ( عليهم السلام ) دور ساخته است نخست بايد توبه كند و با انجام كارهاي نيك زمينه را براي نزديك شدن به امام زمان ( عليه السلام ) فراهم نمايد اين مهم است كه انسان براساس تقوي و ديانت عمل كند و هدفش تحصيل رضايت و خوشنودي خدا و امام زمان ( عليه السلام ) باشد چه امام زمان ( عليه السلام ) را در خواب ببيند و يا خير البته راههايي براي خواب ديدن امام زمان ( عليه السلام ) هست كه مي توانيد از فهرست كتاب مفاتيح الجنان حاج شيخ عبّاس قمي مطالعه فرمائيد .