بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:شيعه و مهدويت
سؤال:چه كساني به امام زمان ( عليه السلام ) نزديك ترند ؟
جواب:

هر كسي به تناسب وضعيّتي كه از نظر ايمان و تهذيب نفس و عمل صالح دارد به امام زمان ( عليه السلام ) نزديك است هر كس در اين ميدان جلوتر است به آن بزرگوار مقرب تر مي باشد .
و اصحاب و ياران آن حضرت از بهترين كساني هستند كه در زمينه هاي مذكور موفق مي باشند .