بازگشت

گروه: اصحاب و ياران
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:شيعه و مهدويت
سؤال:عدد اصحاب و ياران حضرت مهدي ( عليه السلام ) چه تعدادي خواهد بود ؟
جواب:

از برخي روايات ائمه اطهار ( عليهم السلام ) چنين استفاده مي شود كه ياران آن حضرت از مردمان نيك و صالح همان زمانند و در بعضي از روايات عدد آنها به عدد اهل بد يعني 313 نفر و در روايات ديگري 10 هزار نفر تعيين شده اند و ممكن است 313 نفر عدد ياران و اصحاب خاص آن حضرت باشد كه نهضت با آنها شروع مي شود و بعد رفته رفته به 10 هزار و بيشتر مي رسد تا آنكه تمام جهان به تصرّف و تسخير آن حضرت درآيد .