بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:وجود امام مهدي (ع)
سؤال:درست است كه اما سبب فيض الهي به مردم مي شود ولي در اسلام هست كه هر فردي مي تواند خودش با خدا ارتباط برقرار كند چنانكه خداوند فرموده « ادعوني استجب لكم ؛ و با پرهيزكاري خود شايسته رحمت الهي شوند » آيا اين دو مطلب با هم تناقض ندارد ؟
جواب:

وجود امام در آفرينش دو نقش دارد يكي نقش رهبري كه عهده دار آموزش دين و تعاليم آئين است و نقش ديگر تكويني است كه واسطه فيض است يعني فيضي كه از جانب خدا بر موجودات و مخلوقات هستي نازل مي گردد به وسيله امام است .
درست است كه هر انساني مي تواند با كوشش و جديّت و تلاش و پرهيزكاري در ساختن و به وجود آوردن سرنوشت شايسته اي براي خويش مؤثر باشد ولي اين مطلب منافات ندارد كه خداوند كه نعمتي مي دهد به واسطه امام بدهد يعني اگر وجود امام نبود آسمان ، زمين ، انسانها و هيچ موجود ديگري وجود نداشت و نيز منافات ندارد كه هر فردي مستقيماً مي تواند با خداوند ارتباط پيدا كند و به پرستش خداوند بپردازد و خدا را بخواند و رفع نيازمنديهاي خويش را از پروردگار بخواهد ولي خداوند كه حاجات انسان را برمي آورد و دعاي انسان را اجابت مي كند آن نيز به واسطه وجود امام است و بدين لحاظ ما امام را شفيع و واسطه قرار مي دهيم چون او واسطه فيض مي باشد و در مقام دعا و خواستن از خداوند به مقام امام و پيامبر توسّل مي جوييم .