بازگشت

گروه: غيبت
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:وجود امام مهدي (ع)
سؤال:از چه راهي غيبت امام زمان ( عليه السلام ) قابل اثبات است ؟
جواب:

براي اثبات مسئله اعتقادي مانند امامت دوازدهم و غيبت آن حضرت به روايات استناد مي شود از اين لحاظ كه رواياتي كه در اين موضوع وارد شده به قدري زياد است كه مضمون آنها بيشتر از حدّ تواتر است توضيح اينكه خبر برد و قسم است خبر واحد و خبر متواتر ، خبر واحد اين است كه خبر دهنده يكي باشد و خبر واحد در صورتي كه تمام راويان آن ثقه و مورد اعتماد باشند در احكام شرعي حجت است و قسم دوم خبر متواتر و آن خبري است كه راويان آن آنقدر بسيار باشند كه به طوري عادي به هيچ وجه اين احتمال در كار نباشد كه راويان آن با يكديگر توطئه كرده و مضمون خبر را به دروغ ساخته باشند چنين خبري را خبر متواتر مي نامند و اين خبر موجب يقين است و در اثبات مسائل اعتقادي خبر واحد كافي نيست هر چند تمام راويان آن مورد اعتماد باشند بلكه براي معتقد شدن به يك اصل اعتقادي يا بايد برهان عقلي بر آن اقامه شود و يا خبر متواتر كه دلالت آن قطعي است و درباره مسئله امامت امامان دوازده گانه مخصوصاً امامت امام دوازدهم و غيبت آن حضرت روايات و احاديث از پيامبر و امامان آن چنان بسيار است كه از حدّ تواتر هم افزون است و حتّي در كتب اهل سنّت اخبار زيادي از رسول اكرم ( ص ) وجود دارد كه آن حضرت از وجود امام زمان ( عليه السلام ) و غيبت ايشان و نحوه ظهور ايشان و جهان در عصر ايشان خبر داده است .