بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:وجود امام مهدي (ع)
سؤال:اگر جهان به سوي جامعه انساني تكامل مي يابد پس چه نيازي به وجود امام زمان ( عليه السلام ) است ؟
جواب:

اينكه جامعه انساني به سوي تكامل و رشد و سعادت مي رود در پرتو فهم درست از دين و اجراي دستورات و فرامين الهي است و لذا شاهد هستيم كه جوامع غربي با وجود اختراعات و اكتشافات فراوان ، به خاطر دور شدن از تعاليم ديني و اخلاق الهي ، دچار فساد شديد و گسستگي در خانواده و عدم ثبات روحي و رواني شده اند به طور كه آمار فحشا و خودكشي و آدم كشي و اعتياد و دزدي روز به روز بيشتر مي شود .
مشاهده مي كنيم كه به جاي اين كه علم در خدمت ارزشهاي والاي انساني و تكامل انسانها قرار گيرد ابزار دست قدرتهاي استكباري براي دستيابي به اهداف شيطاني و كشتار انسانهاي ضعيف و محروم و غارت منافع اقتصادي آنان است .
بنابراين جامعه اگر بخواهد به كمال و سعادت برسد بايد به آيت الهي كه اسلام است گرايش پيدا كند و تنها در پرتو گرايش به اين دين بزرگ و اجراي تعاليم آن در سطح جهان جامعه جايي به كمال خواهد رسيد و اجراي اين تعاليم در سطح گسترده ي جهاني تنها به دست تواناي منجي جهان بشريت اما زمان ( عليه السلام ) صورت خواهد گرفت و از احاديث و رواياتي كه در مورد ظهور حضرت مهدي ( عليه السلام ) وارد شده استفاده مي كنيم كه ظهور آن حضرت وقتي است كه جهان پر از ظلم و جور است كه به دست آن حضرت ظلم و ستم از بين رفته و عدل و داد جايگزين آن خواهد شد بنابراين ، تشكيل حكومت عدل جهاني اسلام به دست امام زمان ( عليه السلام ) صورت خواهد گرفت ولي بايد توجّه داشت كه ظهور امام زمان ( عليه السلام ) نياز به آمادگي زمينه ، خواهد داشت اميد است اين انقلاب اسلامي ما كه مستضعفان جهان را آگاه و بيدار ساخته در ايجاد اين زمينه ي مساعد سهم مؤثّري داشته باشد و خداوند اين انقلاب اسلامي را به انقلاب جهاني اسلام كه به دست امام زمان ( عليه السلام ) در جهان استقرار و گسترش مي يابد متصل فرمايد .