بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:وجود امام مهدي (ع)
سؤال:آيا بايد اعتقاد به وجود امام زمان ( عليه السلام ) را با عقل بررسي كرد يا با روايت و احاديث ؟
جواب:

مسأله اعتقاد به امام زمان ( عليه السلام ) از دو نظر مورد بررسي واقع مي شود :
1 . از نظر اصل امامت و اينكه لازم است در هر زمان امام و حجّتي باشد اين مسئله از اين لحاظ عقلي است و داراي ادله عقلي و جاي بررسي اين مسأله در مسأله امامت است .
2 . از نظر اثابت اينكه امام پس از حضرت عسكري ( عليه السلام ) از نظر نام و خصوصيّات امام زمان ( عليه السلام ) است و ديگري نيست و ويژگيهاي وي در اين خصوص دليل عقلي به كار نمي آيد و بايد مطلب را از نظر مدارك نقلي محكم ساخت و بدين ترتيب اين مسأله به روايات متواتر اثبات گرديده است .
كه مي توان در اين مورد به منابع حديثي شيعه كه اين احاديث در آنها آمده است رجوع كرد .