بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:وجود امام مهدي (ع)
سؤال:آيا امام زمان ( عليه السلام ) از وضع ما انسانها آگاه است ؟
جواب:

آري امام زمان ( عليه السلام ) از طرف خداوند داراي علم گسترده اي است و آن جناب از اعمال و رفتار ما آگاه است .
و اين مطلب در روايات بسياري وارد شده كه امام به كارها و رفتار مردم عالم است . در اصول كافي باب الحجة احاديثي وارد شده است كه نامه اعمال شيعيان بر آن حضرت عرضه مي شود و آن حضرت از احوالات مؤمنين و شيعيان آگاه مي گردند .
و بالاتر از آگاهي توجه خاص ايشان به شيعيان است چنانكه از آن گرامي روايت شده است : « انّا غير مهملين مراعاتكم و لا ناسين لذكر كم و لولا ذلك لتزل بكم اللاواءُ و اصطلمكم الاعداءُ ؛ ما در مراعات شما كوتاهي نمي كنيم و شما را فراموش نمي نمائيم و اگر اين نبودند ، شر و بدي بر شما نازل مي گشت و دشمنان بر شما مستولي مي گرديدند » .
{P - احتحاج طبرسي ، ج 2 ، ص 323 . P}