بازگشت

گروه: غيبت
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:وجود امام مهدي (ع)
سؤال:معناي غيبت چيست و ايا تمام پيروزيهاي حضرت حجة ( عليه السلام ) با امداد غيبي است ؟
جواب:

معناي غيبت امام اين است كه مردم آن حضرت را نمي شناسند ولي ممكن است وي را مشاهده كنند و قيام امام زمان گرچه با ويژه گيهايي همراه است و آن گرامي از نيروهايي كه غير عادي است ، برخوردار است كه در پيشرفت خويش از آنها هم استفاده مي كند ولي چنين نيست كه تنها پيشرفت وي براساس نيروهاي غيبي باشد او ، نيز از طريق جنگ و پيكار با دشمنان خدا و از بين بردن آنان اقدام مي كند . آري وي از امدادهاي غيبي الهي هم برخوردار است كه در پيشرفت وي و تشكيل حكومت جهاني وي مؤثّر مي باشد .