بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:وجود امام مهدي (ع)
سؤال:مقام امام زمان ( عليه السلام ) بالاتر است يا مقام عيسي ( عليه السلام ) ؟
جواب:

مقام امام زمان ( عليه السلام ) بالاتر از حضرت عيسي ( عليه السلام ) است و اين مطلب را مي توان از آيات قرآن و احاديث معتبر استفاده كرد و در احاديث وارد شده كه موقع ظهور امام زمان ( عليه السلام ) حضرت عيسي از آسمان فرود مي آيد و به امام زمان اقتدا مي كند .