بازگشت

گروه: غيبت
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:وجود امام مهدي (ع)
سؤال:فايده وجود امام زمان ( عليه السلام ) در زمان غيبت چيست ؟
جواب:

براساس دليلهاي قاطع امام زمان ( عليه السلام ) واسطه فيض خداوند در جهان هستي است و اين بزرگ ترين فائده وجود آن حضرت است كسي كه فائده آن حضرت را انكار كند مانند اين است كه فائده خورشيد را در روز روشن انكار نمايد .
چه اين كه در احاديث مثل آن حضرت در زمان غيبت مثل خورشيدي كه در زير ابر پنهان است بيان شده است همان گونه كه خورشيد با اين كه زير ابر است نور و حرارت به موجودات جهان مي دهد همچنان جهان از آن ؟ ؟ ؟ امام زمان ( عليه السلام ) در زمان غيبت برخوردار مي باشد .