بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:اطلاعات عمومي
موضوع فرعي:سكونت امام زمان(ع)-جزيره برمودا
سؤال:آيا امام زمان(عج) در جزيره ء برمودا سكونت دارند؟
جواب:

خير، كسي از محل زندگاني حضرت مطلع نيست و سكونت امام زمان(عج) در آن مكان افسانه اي بيش نيست.