بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:اطلاعات عمومي
موضوع فرعي:حسن بن مثله-ملاقات امام زمان(ع)
سؤال:آيا قضيه حسن بن مثله و ملاقات ايشان با امام زمان(عج) در بيداري بوده است
جواب:

ريان حسن بن مثله در بيداري بوده و در خواب نبوده است. او مي گويد: وقتي در خانه ام خوابيده بودم صداي زدن در را شنيدم و بيدار شدم. وقتي در را باز كردم با فرستاده امام زمان(عج) مواجه شدم. گفتني است كه يقين ما به بعضي از مسائل نقلي دين به وسيله شنيدن از افراد موثق است و اين قانون و قرارداد همه عقلاي عالم است كه وقتي خبري را شنيدند و به صحت آن از طريق راوي يقين پيدا كردند به آن عمل مي كنند. براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- تاريخ مسجد جمكران 2- حضرت معصومه(س) فاطمه دوم محمد باقر ملبوبي 3- مسجد مقدس جمكران تجليگاه صاحب الزمان(عج)سيد جعفر ميرعظيمي موفق باشيد