بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:اطلاعات عمومي
موضوع فرعي:مثلث برمودا
سؤال:چه رازهايي در مثلث برمودا نهفته است؟
جواب:

در مثلث برمودا نه جاذبه اي قوي وجود دارد و نه نقاط اسرارآميز و ناشناخته؛ مثلث برمودا منطقه اي است در شرق آمريكاي مركزي كه چندين كشور مانند: كوبا، هاوايي و دهها جزيره ديگر در آن قرار دارد. از ويژگي هاي اين منطقه طوفان خيز بودن آن است. هر ساله در اثر طوفان خساراتي به اين كشورها وارد مي شود. روزنامه ها و مجلات آمريكايي در دهه 50 و 60 ميلادي براي انحراف افكار مردم آمريكا و پوشش بر روي عمليات نظامي خود بر عليه كوبا دهها افسانه و داستان را در اطراف اين مثلث ساخته و پرداخته كردند، اسرارآميز بودن منطقه را طرح ساختند. چون در همان زمان آمريكا با تقويت ضد انقلابيون كوبا سعي در سرنگوني دولت كوبا داشت و اين داستان ها پوشش خوبي براي عمليات انهدام كشتي ها و ضربه زدن به انقلابيون كوبا بود. مثلث برمودا هم اكنون روزانه شاهد عبور و مرور هزارها كشتي و قايق و ديگر ترددها است و هيچ خطر ناشناخته اي آنها را تهددي نمي كند.