بازگشت

گروه: خصوصيات اخلاقي
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:كلام و دين پژوهي
موضوع فرعي:مكان امام زمان(ع)
سؤال:محل زندگي امام(ع) كجاست؟
جواب:

قبل از جواب، لازم است اين نكته بيان شود كه آيا منظور از غيبت حضرت حجت(ع) غيبت شخصي است، يعني آن حضرت به گونه اي زندگي مي كند، هيچ گاه با مردم در تماس نيست و امكان ندارد كسي مكان ايشان را پيدا كند يا اينكه منظور از غيبت امام، غيبت عنواني است، بدين معنا كه حضرت با مردم حشر و نشر دارد با آنان زندگي مي كند لكن به گونه ناشناس، او مردم را مي شناسد ولي مردم ايشان را نمي شناسند. در عين حال مكاني را براي سكونت برگزيده است. رواياتي كه در اين مورد وجود دارد چند دسته است. 1. برخي از روايات محل خاصي را تعيين نمي كند و جايگاه آن حضرت را در بيابانها و كوهها معرفي مي كند. كه از آن جمله حديثي است كه امام(ع) به پسر مهزيار مي فرمايد: «... پدرم امام حسن(ع) از من پيمان گرفت... و فرمان داد كه براي سكونت كوه هاي سخت و سرزمينهاي خشك و دور دست را برگزينيم»، (كتاب الغيبه/شيخ طوسي/صفحه 266/نقل از كتاب چشم به راه مهدي(ع)/جمعي از نويسندگان حوزه، ص 350). 2. دسته اي روايات است كه منطقه خاصي را به عنوان محل سكونت آن حضرت نام مي برند. الف: مدينه طيبه؛ «ابي بصير مي گويد از امام باقر(ع) شنيدم كه فرمود: صاحب الزمان را عزلت و غيبتي است... كه خوب جايگاهي است مدينه طيبه» ب: كوه رضوي؛ در بعضي از روايات جايگاه آنحضرت را در غيبت صغري و كبري كوه رضوي دانسته است. ج: كوه ذي طوي ؛ (جائي است در پيرامون مكه)، (همان). 3. در بعضي از روايات براي آن حضرت جايگاه خاصي را نام نمي برد، ولي وي را به عنوان فردي كه با مردم حشر و نشر دارد و به گونه ناشناس زندگي مي كند معرفي مي نمايد. بنابراين بين اين روايات تضاد و تنافي نيست؛ و نام بردن مكان خاص با زندگي به شكل ناشناس قابل جمع است و در حال ضرورت و نياز امري است طبيعي و موافق با اصل تقيه. براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك شود: 1. چشم به راه مهدي(ع)، جمعي از نويسندگان مجله حوزه 2. دادگستر جهان، ابراهيم اميني. در پايان سؤالات شما پيرامون امام مهدي(عج) متذكر بايد شد: 1. دانستن مكان سكونت حضرت(عج) يا مسئله ازدواج و فرزندان آن حضرت در سعادت آدمي مؤثر نيست. 2. معلوم شدن مكان حضرت و حتي فرزندان و همسران حضرت با فلسفه غيبت منافات دارد پس حكمت غيبت اقتضا مي كند كه مسئله سكونت، ازدواج و فرزندان حضرت در ابهام باشد. 3. آنچه بر مؤمن لازم است، تلاش در جهت پالايش روحي و فكري خود براي آمادگي درك فيض حضور آن وجود مبارك است.