بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:تاريخ و سيره
موضوع فرعي:عدالت جهاني-حكومت عدل-حكومت ائمه(ع)
سؤال:چرا عدالت موجود در زمان امام زمان(عج) در زمان صدر اسلام برقرار نشد؟
جواب:

مي دانيم كه يكي از اغراض اصلي بعثت انبياء تشكيل جامعه ايده ال بر اساس خداپرستي و ارزشهاي الهي و گسترش عدل و داد در سراسر زمين بوده و هر كدام در حد امكان قدمي در اين راه برداشته اند و بعضي از آن ها توانسته اند در محدوده جغرافيايي و زماني خاصي حكومت الهي را برقرار سازند ولي براي هيچيك از ايشان شرايط تشكيل حكومت جهاني فراهم نگشت. البته فراهم نشدن چنين شرايطي به معناي نارسايي تعاليم و برنامه هاي انبياء و يا نقص مديريت و رهبري ايشان نبوده و نيز به معناي تحقق نيافتن هدف الهي از بعثت ايشان نمي باشد زيرا هدف الهي فراهم شدن زمينه و شرايط براي سير و حركت اختياري انسانهاست {A{/Bلِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَي اَللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ اَلرُّسُلِ {w5-12w}{I4:165I}/}A}»، {V(نساء 165)V}. نه الزام و اجبار مردم بر پذيرفتن اين حق و پيروي از رهبران الهي و اين هدف تا اين اندازه تحقق يافته است. اما در عين حال خداوند متعال وعده تحقق حكومت الهي را در تمامي كره زمين داده است كه مي توان آن را نوعي پيشگويي نسبت به فراهم شدن زمينه پذيرش حق در سطح وسيعي از جامعه انساني به حساب آورد كه با استفاده از افراد و گروههاي بسيار ممتاز و مددهاي غيبي الهي، موانع تشكيل حكومت جهاني از سر راه برداشته شده عدل و داد بر توده هاي ستمديده مردم كه از بيداد ستمگران بستوه آمده و از همه مكتبها و رژيمها نااميد شده اند گسترش خواهد يافت. امّا اين شرايط نه در زمان رسول اكرم(ص) حاصل بود و نه در زمان ائمه ديگر و نه حتي اكنون؛ در عصر رسول اكرم، ايشان نهايت تلاششان اين بود كه دين تازه را تبيين و اركان آن را تقويم بخشند، علاوه بر آن كه مخالفت مخالفان نگذاشت حتي الگوي مدينة النبي فراتر از اين شهر رفته و عدالت حتي در جزيرة العرب مستقر گردد چه رسد به ممالك ديگر و همه كره زمين. بعد از رسول اكرم(ص) نيز علاوه بر آن كه تلاش ايشان در بدنه حكومت تداوم نيافت تا شرايط تبليغ اسلام در سرزمينهاي گسترده اي فراهم آيد بلكه حكومت از مجراي حق خود خارج گشت و نابساماني هاي فراواني در ممالك اسلامي پديدار شد كه نمي توان در اين مجال اندك حتي آنها را شمارش كرد. حضرت علي(ع) نيز كه بالاجبار مسئوليت حكومت را پذيرفتند، چنان با مشكلات داخلي و تحريفات و تبعيضات و انحرافات مواجه گشتند كه در دوران حكومت چند ساله اندك خود نتوانستند آنطور كه خود مي خواستند عدالت را در محدوده قلمرو حكومت خود محقق سازند چه رسد به ممالك ديگر. دوران ائمه(ع) ديگر نيز واضح است، به هر روي همين نبود شرايط و فقدان زمينه هاي لازم بود كه حتي امام عصر(عج) نيز از مرئي و منظر غايب گشتند تا با فراهم آمدن بسترهاي اميدبخش، اين هدف نهايي اسلام و اديان الهي را در روي زمين مستقر سازند.