بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:تاريخ و سيره
موضوع فرعي:معرفي كتاب-عقيده مهدويت
سؤال:منابع مفيد در مورد امام مهدي(عج) معرفي كنيد؟
جواب:

پيرامون امام مهدي(ع) نيز كتابهاي بسيار زيادي نوشته شده است. بخش زيادي از اين كتابها در مجموعه «كتابنامه حضرت مهدي(ع)» 2 جلد، علي اكبر مهدي پور، انتشارات الهادي، قم، 1375 گردآوري شده است. به بعضي از منابع مفيد اشاره مي شود: 1. پژوهشي پيرامون مهدي(عج) شهيد صدر، انتشارات اميد قم، اين كتاب مجموعه كوچكي است كه به پاسخ بعضي سؤالات پيرامون امام مهدي پرداخته است. 2. بر ستيغ آرمان ها، سيد محسن امين عاملي، انتشارات طور، تهران، 1364. 3. امامت و مهدويت آيت الله لطف الله صافي، انتشارات اسلامي، قم، اين كتاب در دو جلد شامل مجموعه مباحث آيت الله صافي پيرامون امام مهدي(عج) است. 4. امام زمان در گفتار ديگران، علي دواني، نداي ايمان، تهران، 1399 ه.ق، اين كتاب گفتار حدود 115 عالم اهل سنت پيرامون مهدي را گردآوري كرده است. 5. عصر ظهور، علي كوراني، عباس جلالي، انتشارات سازمان تبليغات اسلامي.