بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:اطلاعات عمومي
موضوع فرعي:ارتباط امام زمان(ع)
سؤال:كدام يك از علما و مراجع با امام زمان(عج) ارتباط دارند؟
جواب:

عنايت امام عصر(عج) به شيعه و عالمان و خدمتگزاران دين، يك مسأله واقعي است؛ اما كيفيت اعمال آن براي ما روشن نيست و نمي توانيم بگوييم فلان شخص با ايشان ارتباط دارد يا نه.