بازگشت

گروه: انتظار فرج
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:كلام و دين پژوهي
موضوع فرعي:وظيفه منتظران-عصر غيبت
سؤال:وظيفه منتظران واقعي حضرت مهدي(عج) چيست؟
جواب:

نچه براي همه منتظران واقعي حضرت مهدي(عج) لازم است رعايت اوامر و نواهي خداوند است؛ يعني همان طور كه قرآن مي فرمايد اگر مي خواهيد محبوب خدا باشيد تقوا پيشه كنيد. اين قانون در مورد حضرت مهدي(عج) هم هست؛ يعني هر كس بخواهد مورد نظر آن بزرگوار و منتظر واقعي آن حضرت قلمداد شود بايد تقوا را رعايت كند. مرحله اول و مهم آن انجام واجبات و ترك محرمات است و تجربه و شواهد نشان داده است همه كساني كه به نحوي مشمول عنايت حضرت واقع شده اند افراد با تقوا و پاي بند به ظواهر شرع مقدس بوده اند. وظيفه خواهران در اين زمان حفظ عفت و حجاب و رعايت شؤون اسلامي در معاشرت و تماس با نامحرمان است. براي بالا بردن سطح معلومات و معرفت خودتان درباره حضرت مهدي(عج) ر.ك: 1- دادگستر جهان آيت الله اميني 2- سيماي امام زمان سيد مهدي شمس الدين 3- سيماي امام زمان دكترطاهري 4- حضرت امام حجه بن الحسن المهدي مؤسسه در راه حق.