بازگشت

گروه: اديان و مهدويت
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:كلام و دين پژوهي
موضوع فرعي:اعتقاد اهل سنت-تولد امام زمان(ع)
سؤال:آيا اهل سنت به حضرت مهدي (عج) اعتقاد دارند؟
جواب:

اعتقاد اهل سنت به حضرت مهدي(عج) نيز مانند شيعيان است و آن حضرت را از فرزندان حضرت فاطمه(س) مي دانند. در «سنن ابي داود» - كه از كتاب هاي مهم اهل سنت است - در «باب ماجاء في المهدي» حديث شماره 3735 از ام سلمه نقل شده است كه: {Hسمعت رسول اللَّه(ص) يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمةH}؛{M شنيدم پيامبر(ص) فرمود: مهدي از عترت من از نسل فاطمه(س) است M}». و در حديث شماره 3736 از ابي سعيد خدري نقل شده است كه: {Hقال رسول اللَّه(ص) المهدي مني اجلي الجبهة اقني الانف يملأ الارض قسطاً و عدلاً كما ملئت جوراً و ظلماH}؛ {Mپيامبر(ص) فرمود: مهدي از من است، او فراخ پيشاني و... است. زمين را از عدل و داد پر مي كند همان طور كه از ظلم و جور پر شده است M}». تنها فرق اساسي بين ديدگاه شيعه و اهل سنت، آن است كه آنان مي پندارند امام زمان(عج) هنوز متولد نشده اند.