بازگشت

گروه: اصحاب و ياران
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:كلام و دين پژوهي
موضوع فرعي:ظهور امام زمان(ع)-رجعت صالحان-اصحاب امام
سؤال:آيا صحيح است كه درزمان ظهور امام زمان(عج) افرادصالحي مانند مالك اشترو شيخ عباس قمي و غيره زنده مي شوند، و جزء ياران آن حضرت قرار مي گيرند؟
جواب:

در برخي از ادله ديني آمده است كه مومنين راستين و پاكباخته مي توانند براي جهاد در ركاب مقدس امام عصر(عج) به دنيا آيند و در اين راه مقدس شربت شهادت نوشند. در دعاي عهد نيز اين آرمان بزرگ به عنوان يكي از خواسته هاي شيعيان آن حضرت آمده است: «اللهم ان حال بيني و بينه الموت الذي جعلته حتمامقضيا فاخرجني من قبري موءتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوه الداعي في الحاضر و البادي». يعني. پروردگارا! اگر مرگ ميان من و او فاصله انداخت مرا از قبر خويش بيرون آر درحالي كه كفن به تن كرده با سلاحي آماده...».