بازگشت

گروه: مهدويت
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:كلام و دين پژوهي
موضوع فرعي:عرضه اعمال-علم امام زمان(ع)
سؤال:آيا اعمال آدمي پس از توبه نيز به محضر امام زمان(عج) تقديم مي گردد؟
جواب:

برخي از روايات نشان مي دهد كه اگر شخص پس از گناه تا چند ساعت بعد توبه كند اصلاً آن گناه در كارنامه عمل او وارد نمي شود. همچنين اگر بعد از ثبت گناه نيز توبه واقعي كند از كارنامه او محو مي شود.