بازگشت

گروه: غيبت
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:اطلاعات عمومي
موضوع فرعي:شبهات زمان غيبت-شبهات زمان ظهور
سؤال:شبهات زمان غيبت و زمان ظهور امام زمان(عج) چيست؟
جواب:

طبيعي است كه در زمان غيبت، شبهات و ترديدها بيشتر و قوي تر شده است. بررسي تمام شبهاتي كه در عصر غيبت پديد آمده، نيازمند بررسي تاريخي است و از حوصله پاسخ هاي ما خارج است. البته عمده شبهات در مورد مسأله طول عمر امام زمان(عج) و يا موضوع مدعيان مهدويت است.