بازگشت

گروه: مهدويت
 
 
مرکز پاسخگو:مركز تحقيقات سپاه
موضوع اصلي:امام زمان(ع)
موضوع فرعي:از دنيا رفتن
سؤال:ايشان چگونه از دنيا ميروند؟
جواب:

هر چند برخي از روايات اشاره به شهادت آن حضرت توسط زني در كوفه دارد، اما چندان قطعي به نظر نميرسد. آنچه مسلّم است اين كه روايات معروفي كه از زبان مبارك بيشتر معصومان (ع) نقل شده كه »ما مِنّا اِلّا مَسْمومٌ اَوْ مَقْتولٌ« شامل آن حضرت نيز ميشود؛ اما جزئيات آن براي ما روشن نيست.