بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:ظهور امام زمان
سؤال:ظهور امام زمان (عج) چه شرايطي دارد؟
جواب:

الف) ظهور حضرت حجت(عج) شرايط خاصي دارد و جز حضرت حق از زمان ظهورش كسي خبر ندارد. بيشتر علايم كلي است و قابل انطباق بر هر زماني ميباشد.
در رواياتي وارد شده «كذب الوقاتون؛ كساني كه وقت تعيين ميكنند بايد تكذيب شوند».
ب)برخي از علامتهاي پيش از ظهور حضرت مهدي(عج) عبارت است از: خروج دجال، صيحه آسماني، خروج سفياني، فرو رفتن لشكر سفياني در زمين، قتل نفس زكيه، خروج سيد حسني و... . آنگاه حضرت ظهور پربركت خود را آغاز ميكند و منادي از كنار خانه كعبه ندا در ميدهد كه «آگاه باشيد مهدي آل محمد(ص) ظهور كرده است، او را پيروي كنيد تا هدايت شويد و فرمان او را مخالفت نكنيد كه گمراه خواهيد شد.» در اين حالت از سوي آن حضرت معجزات و كراماتي صادر ميشود كه شناخت ايشان را براي مؤمنان آسان ميكند.