بازگشت

گروه: اصحاب و ياران
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:كلامي
موضوع فرعي:ظهور امام زمان
سؤال:چرا امام زمان (عج) ظهور نمي كنند مگر تعداد 313 نفر از اصحاب و ياران ايشان فراهم نشده اند؟
جواب:

ماجز عذر قصور و تقصير به درگاه خداوند راه ديگري نداريم وليمنتظران حضرت بايستي با ساختن خود و سعي در ساختن و ارشاد ديگران وبسط عقيده مهدويت زمينه را براي ظهور آن حضرت فراهم سازند.