بازگشت

گروه: مهدويت
 
 
مرکز پاسخگو:مؤسسه آل البيت عليهم السلام
موضوع اصلي:اهل بيت (ع)
موضوع فرعي:تأثير ائمه (ع) در زندگي امروز
سؤال:آيا اماماني كه مرده اند ميتوانند در امور ما دخل و تصرف داشته باشند؟ من در اين مورد خيلي شك و ترديد دارم و فكر مي كنم اصلا اين كار امكان ندارد من ميخواهم انسان معتقد و مومني باشم اين را هم بگويم كه به امام زمان بيشتر فكر ميكنم تا به امامان ديگر لطفا به من كمك كنيد تا بتوانم درست فكر كنم متشكرم.
جواب:

با سلام، از ارتباط صميمانه شما سپاسگزاريم. يگانه موجودي كه ميتواند همه كاري بكند و ميتواند به هر طور كه ميخواهد در ما تصرف كند فقط خدا است البته از جمله كارهايي كه خدا ميتواند بكند، آن است كه به بعض از بندگان خاص خود همانند امامان، اجازه تصرف و دخالت در امور بدهد بدان معني كه ما به آنها متوسل مي شويم و آنها را بر در خانه خدا وسيله اجابت دعا قرار ميدهيم و مسلم امام زمان هم اكنون امام ما هست و ميتوان با توسل به او كارهاي مشكل زيادي را حل كرد البته در صورتي كه تلاش در جلب رضايت آن بزرگوار بنمائيم بدان معني كه عبد صالح خدا باشيم.