بازگشت

گروه: خصوصيات اخلاقي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:محل سكونت امام زمان
سؤال:محل زندگي امام زمان كجاست
جواب:

الف) از مضمون بعضي روايات، استفاده ميشود كه امام زمان(عج) به صورت ناشناس در بين مردم زندگي ميكنند و محل زندگي ايشان بر كسي معلوم نيست.
ب) براي آگاهي بيشتر ر.ك: در اين زمينه به كتابهاي زير مراجعه كنيد:
1- كتابنامه امام زمان محمدپور
2- يكصد پرسش و پاسخ پيرامون امام زمان رجالي تهراني
3- ترجمه منتخب الاثر آيت اللَّه صافي
4- مهدي موعود ترجمه علي دواني
5- وابستگي جهان به امام زمان لطف اللَّه صافي
6- امام زمان در گفتار ديگران علي دواني
7- علائم ظهور محمد علي علمي