بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:ارتباط با حضرت حجه
سؤال:چگونه مي توان با حضرت حجت ارتباط برقرار كرد و مورد توجه او قرار گرفت
جواب:

آنچه باعث خوشحالي حضرت حجت است و باعث ميشود

انسان به آن امام نزديك شود عمل به دستورات شرع است. بهترين كار و

مشكلترين كار، دين داري در تمام ابعاد آن است و اگر كسي توانست چنين

باشد آن حضرت خود با او ارتباط برقرار ميكند و او را مورد تفقد قرار

ميدهد.