بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:حوادث زمان ظهور
سؤال:در عصر ظهور حضرت مهدي چه حوادثي اتفاق مي افتد
جواب:

در مورد ظهور حضرت مهدي عليه السلام حوادثي در قبل و بعد از

ظهور اتفاق ميافتد كه توضيح همه آنها وقت زيادي را ميطلبد. اما به هر

حال، همه مردم جهان در زمان ظهور، از نام و وجود حضرت اطلاع پيدا

ميكنند. عدهاي طرفدار و حامي حضرت هستند و عده ديگري دشمن آن

بزرگوار ميباشند اما به تدريج حكومت حضرت فراگير شده و تمام جهان را

فرا ميگيرد. از جمله حوادث اين است كه حضرت وارد حجاز و سرزمين

مكه شده و به ديوار كعبه تكيه داده و براي تمام مردم جهان سخنراني

مينمايند به گونهاي كه همه مردم جهان او را ميبينند (مثلا از طريق

تلويزيون و ماهواره و پخش مستقيم).