بازگشت

گروه: انتظار فرج
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:دليل انتظار براي ظهور حضرت مهدي (ع)
سؤال:مهدي آل محمد كيست و چرا در انتظار آمدن وي به سر مي بريد ؟
جواب:

از مسائلي كه شرايع آسماني بر آن اتفاق نظر دارند , مساله مصلح جهاني است كه در آخر الزمان ظهور مي كند . نـه تـنـهـا جـامعه اسلامي بلكه جامعه هاي يهود و نصاري نيز منتظر آمدن اين عدل گستر جهان هستند . با مراجعه به كتابهاي عهد عتيق وعهد جديد , اين حقيقت روشن مي گردد . (1)در اين مورد , پيامبر گرامي نيز گفتاري دارد كه محدثان اسلامي آن را نقل كرده اند . آنـجـا كـه مـي فـرمايد : لو لم يبق من الدهر الا يوم لبعث اللّه رجلا من اهل بيتي يملاها عدلا كما ملئت جورا . (2)- اگـر از روزگـار , بجز يك روز باقي نماند , همانا خداوند مردي از خاندان من برمي انگيزد تا جهان را پر از عدل و داد كند , چنانكه پر از ستم گرديده است . بـنـابراين , چنانكه در پيش اشاره شد اعتقاد به چنين مصلحي مورد اتفاق صاحبان شرايع آسماني اسـت و نـيـز روايات فراواني پيرامون مهدي موعود , در كتابهاي صحاح ومسانيد اهل سنت , وارد شـده اسـت و مـحدثان و محققان اسلامي از فريقين ( شيعه وسني ) درباره آن حضرت , كتابهاي فراواني به رشته تحرير درآورده اند . (3)مـجـموعه اين روايات , خصوصيات و نشانه هاي او را بگونه اي معين نموده كه درست برفرزند بلافصل امام حسن عسكري (4) يازدهمين پيشواي شيعه , تطبيق مي نمايد . بـراسـاس اين روايات , آن حضرت همنام پيامبر گرامي (5) و دوازدهمين پيشوا (6) و ازنوادگان حسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام (7) مي باشد . مهدي موعود به امر الهي در سال 255 هجري به دنيا آمد و هم اكنون بسان سايرافراد به زندگاني خود ادامه مي دهد البته به صورت ناشناس . لازم به گفتن است كه چنين عمر طولاني , نه با علم و دانش ناسازگار است و نه بامنطق وحي . جـهان دانش امروز درصدد افزايش عمر طبيعي انسانها است و بر اين باوراست كه بشر استعداد و شـايـستگي عمر طولاني را دارد و اگر بخشي از آفات و آسيبهاپيشگيري شود , امكان افزايش آن زياد است . تاريخ نيز اسامي كساني را كه داراي عمر طولاني بوده اند ضبط نموده است . قرآن مجيد درباره نوح پيامبر مي فرمايد : فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما . (8)- نوح در ميان قوم خود , هزار سال زندگي كرد , مگر پنجاه سال . و درباره حضرت يونس مي فرمايد : فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الي يوم يبعثون . (9)- اگر او از تسبيح كنندگان نبود , تا روز رستاخيز در شكم ( ماهي ) باقي مي ماند . هـمـچـنين حضرت خضر پيامبر و حضرت عيسي عليهماالسلام , از ديدگاه قرآن و به اتفاق آراي مسلمانان جهان , هنوز زنده هستند و به حيات خويش ادامه مي دهند .