بازگشت

گروه: اصحاب و ياران
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:اعمالي كه باعث رضايت امام زمان(ع)از ما م
سؤال:1- چگونه من كه يك دانشجو هستم ودر زمان غيبت به سر مي برم مي توانم از ياران آقا امام زمان (عج) باشم وچه كارهايي انجام بدهم كه آقا به من نظر كنند ؟
جواب:

ج1- با خوشحالي از اين كه اين فكر نوراني در قلب وذهن شما راه پيدا كرده است. درجواب آنچه به نحو اجمال وخلاصه عرض مي كنم اين است كه بهترين راه براي جلب نظر حضرتش ورضاي او عمل به تكليف ووظايف ديني است ودرقدم اول انجام واجبات وترك محرمات يعني: سعي شود هيچ واجبي از انسان ترك نشود وهيچ گناهي از او صادر نشود وچنانچه گناهي مرتكب شد زود توبه كند وتصميم جدي برتكرارنكردن آن داشته باشيد. درضمن اين راه اهميت فوق العاده به نماز اول وقت با حضور قلب ورسيدگي به امور ديگران وگرهگشايي از كار آنها خيلي اهميت دارد چنانچه به اين امور به ضميمه توسل وعرض ادب محضر حضرتش توجه شود انشاء الله نظر لطف وشامل انسان مي شود وعاقبت به خيري هم تضمين مي شود زيرا عاقبت به خيري يعني:با دين وايمان ورضايت امام زمان (عج) از دنيا رفتن.