بازگشت

گروه: انتظار فرج
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:برترين عبادات
موضوع فرعي:مصداق كامل جهاد في سبيل الله
سؤال:چه نوع انتظاري برترين عبادت و مصداق كامل جهاد في سبيل اللَّه است؟


جواب:

از روايات حضرات معصومين(ع) استفاده ميشود كه انتظار ظهور حضرت مهدي(عج) برترين اعمال امت پيامبر عظيم الشأن اسلام است.(1) انتظاري كه اين همه ارزشمند است، عبارت است از انتظار سازنده در مقابل انتظار تخدير كننده و منفي ميباشد.

انتظار سازنده داراي ويژگي هايي است، از جمله:

1- دين داري. از خصوصيات انسان منتظر، دينداري و ديانت پيشگي است، چرا كه او منتظر پياده شدن دين در جامعه است و چنين انتظاري بايد همراه، با عمل به دين باشد. امام صادق(ع) فرمود: براي صاحب الأمر غيبتي است طولاني. در اين دوران هر كسي بايد به دين خود چنگ زند.(2)

2- پارسايي. منتظر حكومت مهدي موعود(عج) بايد با تقوا باشد و خود را چنان كه آن پيشوا دوست دارد بسازد، تا به لطف خدا در شمار ياران آن بزرگوار به حساب آيد.

امام صادق(ع) فرمود: هر كس خوش دارد در شمار اصحاب قائم باشد، بايد چشم به راه باشد و پارسايي پيشه كند.(3)

3- عمل به وظيفه امر به معروف و نهي از منكر. انتظار واقعي موجب ميشود كه منتظر، رضايت و خشنودي امام زمان(عج) را فراهم كند. مسلّم است كه پياده شدن معروف زدودن منكر از جامعه، رضايت آن امام را جلب ميكند و هدف اساسي قيام حضرت مهدي(عج) است.

پيامبر اسلام(ص) فرمود: خوشا به حال كسي كه قبل از قيام مهدي(ع) به او اقتدا كند.(4) معلوم است كه شاخص مهم اين اقتدا امر به معروف و نهي از منكر است.

4- آراسته شدن به اخلاق اسلامي. انسان منتظر بايد داراي اخلاق اسلامي باشد، و جامعه منتظر بايد مظهر اخلاق محمد(ص) گردد. امام صادق(ع) فرمود: آن كه دوست دارد در شمار اصحاب قائم(ع) باشد، در عصر انتظار بايد اخلاق نيكو داشته باشد.(5)

5- آمادگي نظامي. انساني كه منتظر قيام بزرگ، و يك انقلاب حقيقي به تمام معنا، نيز جنبش عظيم جهاني است، ممكن نيست آمادگي براي حضور در قيام و كمك به آن را نداشته باشد. منتظر قيام قائم(ع) بايد هميشه آمادگي نظامي و نيروي سلحشوري داشته باشد تا به هنگام طلوع خورشيد ظهور، به صف پيكارگران ركاب آن حضرت بپيوندد. امام صادق(ع) فرمود: هر يك از شما براي خروج قائم اسلحه تهيه كند، اگر چه يك نيزه.(6)

در گذشته شيعيان به اين امر توجه بيشتر داشتند تا جايي كه برخي در روزهاي جمعه لباس رزم بر تن ميكردند و سوار بر اسب در بيرون شهر به حالت آماده باش به سر ميبردند.

در شرايط كنوني اين آمادگي ممكن است با شركت در برنامه بسيج سپاه پاسداران عملي گردد.

به طور خلاصه ميتوان گفت منتظراني كه ثواب شهادت در ركاب حضرت قائم(ع) را دارند، عبارتند از كساني كه در دوران غيبت به مكتب تشيع عمل ميكنند و از نظر قدرتهاي ايماني و روحي، نيز پرورشهاي اخلاقي و اجتماعي، سازماندهيهاي سياسي و نظامي هميشه آماده و همواره در سنگر مبارزه با تمايلات نفساني، ذلّت پذيري، استعمار زدگي، ظلم پذيري، ناهنجاريهاي اجتماعي و مفاسد اخلاقي، مقاوم و استوارند. اينان هر چه در توان دارند، به كار ميبرند تا زمينه ظهور عدل گستر جهان و منجي عالم بشريت فراهم نشده و با ظهور حضرتش چشم مستضعفان، روشن و عدل كل در عالم پياده گردد.

پي نوشتها:

1. محمد محمدي ري شهري، ميزان الحكمه، واژه الامامة، شماره 1200.

2. بحارالأنوار، ج 52، ص 135.

3. همان، ص 140.

4. محمّد رضا حكيمي، خورشيد مغرب، ص 349.

5. بحارالأنوار، ج 52، ص 140.