بازگشت

گروه: انتظار فرج
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:ظهور حضرت مهدي (ع) و جنگ هاي اتمي
سؤال:مدتي است كه در تمام دنيا گفتگو از خطرات جنگ سوم در ميان است و اين كه اگر جنگ اتمي شروع شود , موجود زنده اي در جهان باقي نمي ماند . مـسلمانان عموما و شيعه خصوصا در انتظار جهانگير شدن اسلام هستند و عقيده دارند كه مصلح حقيقي - امام عصر اروحنا فداه - بايد دنياي فاسد را اصلاح كند منافات ندارد ؟
جواب:

پـيـش بـيني هايي كه براي درگير شدن جنگ اتمي مي شود غالبا جنبه حدس و تخمين دارد وبا تـوجـه بـه ايـن كه حوادث سياسي تحت هيچ برنامه و قانوني نيست , غالبا قابل پيش بيني قطعي نمي باشد . قدر مسلم اين است كه در شرايط فعلي احتمال وقوع جنگ سوم هست و احتمال اين كه اين جنگ اتـمي باشد نيز بعيد نيست اما هيچ كس بطور قطع نمي تواند بگويد كه جنگ سوم اجتناب ناپذير است , همچنان كه بطور قطع نمي توان گفت اين جنگ اتمي خواهد بود , زيرا ممكن است خداوند سـهـم بـيـشتري از عقل نصيب سران كشورهاي جهان كند و با دور انديشي بيشتر حوادث دنيا را مـطـالـعـه كنند و از دست زدن به اموري كه آتش جنگ سوم را مي افروزد , خودداري نمايند و يا لااقل استعمال سلاح اتمي را بكلي تحريم كنند . بـنـابر اين , عقيده عموم مسلمانان و مخصوصا جمعيت شيعيان دنيا كه طبق مدارك مسلم ديني در انـتـظار يك مصلح جهاني به سر مي برند كه از طرف آفريدگار جهان اين ماموريت بزرگ را پـيـدا مي كند و سرانجام صفحه زمين را از ظلم بيدادگري پاك مي سازدو يك حكومت جهاني با يك تشكيلات صحيح به وجود مي آورد , با اين گونه حدثياتي كه درباره وقوع جنگ سوم مي شود هـيـچ گـونـه منافاتي ندارد زيرا همان طور كه گفته شداين پيش بيني ها متكي به يك اساس قطعي و مسلم نيست و صرفا روي احتمالاتي است كه از شرايط موجود به نظر مي آيد و همان طور كه كرارا اشاره كرده ايم هيچ بعيد نيست كه اضطراب و ناراحتي و پريشاني فعلي , براي آماده شدن دنـيـاي بـشـريت براي پذيرفتن اين حكومت الهي باشد زيرا وقتي دنياي مادي ببيند كه با اصول مـاديگري نه تنهاقدرت اصلاح جامعه بشري را ندارد بلكه روز به روز وضع را وخيم تر و وحشتناك ترمي كند , ناچار تن به يك حكومت الهي در خواهد داد . اگر ما هم گاه گاهي از احتمال وقوع جنگ سوم جهاني صحبت كرده ايم , به اين منظوربوده كه اگر تنها مقدرات انسان به دست همين شرايط مادي باشد , چنين سرانجامي محتمل خواهد بود و احتمال آن كافي است كه انسان را وادار به تجديد نظر در راهي كه امروز پيش گرفته است بنمايد .