بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:تبليغات ديني
موضوع فرعي:عدم تنافي تبليغات ديني با پر شدن فساد بر
سؤال:حركات تبليغي و سازنده مانند آنچه مؤسسه (در راه حق) انجام مي دهد، منافاتي با اين باورها ندارد كه بايد فساد زياد شود تا مصلح((عليه السلام)) ظهور نمايد؟

جواب:

1. بعضي حرفها به عنوان احاديث مشهور ندارند امّا هرگز دقّت در كلام اصلي نشده است. جمله پيامبر اكرم((صلي الله عليه وآله)) يا ائمه((عليهم السلام)) خبر از يك واقعيّت محتوم است كه مي فرمايد: «ثلاث الارض قسطاً و عداً بعد ما سلئت ظلماً و جوراً» آن موجود((عليه السلام)) زمين را پر از عدل و داد مي كند بعد از آن كه از ظلم و جور پر شده باشد. اين خبر هرگز در مفهوم خود چنين چيزي ندارد كه ما نيز عامل فساد باشيم. بلكه برعكس براساس آيات و روايات صريح جمعيتي از صالحين و مصلحين بايد امام((عليه السلام)) را ياري كنند و فاسدين مفسدين از مرد(32) نابود مي شوند. و در روايتي امام صادق((عليه السلام)) تصريح مي فرمايند كه دوست نداريد در 31 بقيه باشيد؟ يعني سعي كنيد در بين آن صالحين باشيد كه هلاك نشويد.
2. دستور به تبليغ و كارهاي سازنده جزء كارها بلكه تمام مقصد امام زمان((عليه السلام))است. قومي كه مصلح را مي طلبد بايد خود صالح باشد. پس هيچ دليلي ندارد كه ما جزء پركنندگان ظلم و ستم باشيم. زيرا هلاكت خود را به دست خود اجرا كرده ايم. و تازه مسئوليّت مسلمانان كه پيرو موعودند((عليه السلام)) بيشتر است.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2ـ