بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:انقلاب امام زمان (ع)
موضوع فرعي:انقلاب امام زمان (ع) به زودي به پيروزي م
سؤال:آيا انقلاب حضرت مهدي((عليه السلام)) به سهولت به پيروزي مي رسد؟

جواب:

انقلاب حضرت مهدي((عليه السلام)) گرچه براساس آنچه از روايات استفاده مي شود با جنگ و خونريزي همراه است ولي از روايات نيز چنين به دست مي آيد كه اين انقلاب به زودي به پيروزي مي رسد و ديگر نمي پايد كه طاغوتها و ستمگران و قدرتهاي باطل از بين مي روند و حكومت عدل جهاني آن حضرت بر سرتاسر جهان حاكم مي شود.
نكته اش اين است كه اولا زمينه براي پيشرفت اين انقلاب در جهان بسيار آماده خواهد بود ثانياً آن حضرت از ناحيه ي خداوند از قدرت گسترده اي برخوردار است و امداد غيبي آن حضرت را ياري مي كنند در نتيجه دست يافتن آن حضرت به پيروزي به طول نمي انجامد. و نيز از روايات به دست مي آيد كه مدّت جنگهاي حضرت مهدي((عليه السلام)) در مدّت 8 ماه به پايان مي رسد.
«عن ابي بصر عن ابي جعفر((عليه السلام))... ثم يضع سنيه علي عاتقه ثمانية اشهر فلايزال يقتل اعداءاللهُ حتي يرضي الله عزوجل ابوبصير روايتي را از امام باقر((عليه السلام)) نقل مي كند كه در ادامه حديث امام مي فرمايد: كه مدّت 8 ماه شمشير را حضرت آماده نگه مي دارند و از دشمنان خداوند آنقدر مي كشد تا خداوند عزوجل خشنود مي شوند.»
 
(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
(1)1 - كتاب مشحب الاثر، ص 301 و كتاب بحار(از كمال الدين)، ج 51، ص 218.

ـ25ـ