بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:ظهور امام زمان (ع)
موضوع فرعي:استفاده مومنين از اموال يكديگر در زمان ظ
سؤال:اينكه مؤمنين در زمان ظهور حضرت از اموال هم برمي دارند آيا براي اجراي حدود است يا امر ديگري است؟

جواب:

اينكه روايت شده كه بعد از ظهور امام زمان((عليه السلام)) مؤمنان از مال يكديگر گرچه بدون اذن يكديگر باشد استفاده مي كنند در اثر كمال ايمان و بالا بودن در چه صداقت و اخوت و برادري ديني است نه به خاطر اجراي حدود الهي زيرا اجراي حدود الهي باعث مي شود كه انسان غصب به تعدّي و تجاوز نكند نه اينكه موجب شود افراد در مال يكديگر با رغبت كامل تصرّف نمايند.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ22ـ