بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:اساس عملكرد مردم در زمان ظهور امام زمان(
سؤال:آيا مردمان زمان مهدي((عليه السلام)) همه براساس عقل و فكر عمل مي كنند؟

جواب:

يكي از بركاتي كه پس از ظهور حضرت ولي عصر((عليه السلام)) ظاهر مي شود اين است كه عقل ها كامل و علم و حكمت واقعي گسترده مي شود و همه از آن بهره مند مي گردند از اميرالمؤمنينعلي((عليه السلام)) روايت شده است كه(به كميل) فرمودند اي كميل هيچ علمي نيست مگر اين كه من آن را افتتاح او كردم و قائم((عليه السلام)) آن را ختم او مي كند و نيز فرمود علم را در قلوب مؤمنين مي اندازد و نيز فرمود علم بيست و هفت حرف است آنچه تاكنون پيامبران بيان فرموده اند دو حرف است پس مردم تا امروز هنوز بيش از دو حرف نشناخته اند و چون قائم((عليه السلام)) قيام كند بيست و پنچ حرف ديگر را بيرون آورد و آن دو حرف را به آنها ضميمه كند تا اينكه تمام بيست و هفت حرف را نشر دهد.
و از حضرت امام محمد باقر((عليه السلام)) روايت است كه فرمود: هرگاه قائم ما((عليه السلام)) قيام كند دست خود را بر بندگان گذارد پس به بركت آن عقل و هوش ايشان كامل مي گردد.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ8ـ