بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:ارتباط با امام زمان (ع)
موضوع فرعي:فقيهي كه با امام زمان (ع) ارتباط دارد
سؤال:آيا كسي از فقها، و مراجع تقليد ارتباط خاص با امام زمان((عليه السلام)) دارند؟

جواب:

امام زمان((عليه السلام)) امروز در حال غيبت به سر مي برند و نائب خاص ندارند چون نيابت خاصه با گذشتن دوران غيبت صغري حدود هفتاد سال طول كشيد پايان يافت و در دوران غيبت كبير فقها شيعه نائبان عام امام زمان((عليه السلام)) مي باشند بر اين اساس در اين زمان كسي به طور رسمي با آن حضرت ارتباط ويژه يي ندارد و تا دليل قاطعي در كار نباشد نمي توان به وجود ارتباط خاص براي كسي عقيده داشت.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ15ـ