بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:محمدبن عيسي خدمت امام زمان (ع) رسيد
سؤال:با اينكه امام زمان((عليه السلام))فرموده اند كه نيابت به پايان رسيده پس چرا در كتابها نوشته كه محمّد بن عيسي خدمت آن حضرت رسيده است؟

جواب:

در زمان غيبت كبري كه نيابت خاصه در او نيست گرچه اصل بر اين است كه كسي خدمت آن حضرت نرسد ولي در برخي شرايط ضروري و استثنايي كه خود آن حضرت صلاح بدانند افرادي خدمت آن حضرت مي رسند كه محمد بن عيسي((عليه السلام)) در داستان مربوط به انار در شرايطي كه جان و مال شيعه به شدّت در معرض خطر بود خدمت امام زمان((عليه السلام)) رسيد و مشكل بزرگ شيعيان به بركت رهنمود آن حضرت حل شد.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ13ـ