بازگشت

گروه: عمر
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:اثبات طول عمر امام زمان ( ع) از حيث علمي
سؤال:اگر دليل قطعي به وجود امام زمان((عليه السلام)) وجود دارد چرا سعي مي شود از حيث علمي طول عمر آن حضرت ثابت شود؟

جواب:

در مسئله ي طول عمر امام زمان((عليه السلام))، چون ما دليل قطعي بر وجو آن حضرت داريم اگر طول عمر به عنوان يك مسئله ي علمي مطرح مي شود تنها به خاطر اين است كه امكان آن از نظر علمي و قوانين طبيعي نيز روشن و توضيح داده شود و استبعادي كه از نظر علمي هست از بين برود تا طول عمر امام زمان((عليه السلام)) به عنوان يك مسئله ي صرفاً تعبدي مطرح نباشد والاّ با اعتقاد به قدرت مطلق الهي و اينكه هر چيز كه ممكن است در حيطه قدرت خداوند محقق گردد جايي براي شك در طول عمر و جيات طولاني آن حضرت و افراد بسيار ديگري وجود ندارد چنان كه در مورد حضرت خضر((عليه السلام)) و حضرت ادريس((عليه السلام)) اين امر اتّفاق افتاده است.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ10ـ