بازگشت

گروه: عمر
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع) و عمر طولاني
موضوع فرعي:موهبت عمر طولاني از جانب خداوند
سؤال:آيا عمر طولاني خاص امام زمان((عليه السلام)) است يا خداوند به افراد ديگر هم اينرا عطا كرده است؟

جواب:

از افرادي كه خداوندعمر طولاني به آنها موهبت كرده مي توان پيامبر بزرگي مانند حضرت نوع((عليه السلام)) را نام برد كه چنانكه از احاديث استفاده مي شود وي 2500 سال عمر كرده است و نيز حضرت خضر از افرادي است كه عمر طولاني كرده و اكنون نيز زنده است چون ايشان همزمان با حضرت موسي بن عمران بوده در حال حاضر زنده مي باشد و نيز حضرت ادريس((عليه السلام)).
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ9ـ