بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:آزمايشات انسانها
موضوع فرعي:آزمايش انسانها توسط امام زمان (ع)
سؤال:آيا آزمايش انسانها توسط امام زمان((عليه السلام)) در زمان ظهور هم وجود دارد؟

جواب:

آزمايش انسانها توسط خداوند منان از سنّت هاي الهي مي باشد كه تخلف ناپذير است و در هر برهه اي از زمان وجود دارد. آياتي كه در قرآن مجيد مي باشد و صراحت در اين امر دارد كه خلقت انسانها براي امتحان و آزمايش الهي است و مي فرمايد: «لبنلونكم حتّي نعلم المجاهدين منكم و الصابرين و نبلوا خباركم(1) ما همه شما را قطعاً مي آزمائيم تا معلوم شود مجاهدان واقعي و صابران از ميان شما كيانند و اخبار شما را بيازمائيم».
و نيز آيات بسيار زياد ديگري كه دلالت صريح بر امتحان الهي دارد كه مخصوص هر فردي در هر زمان و دوره اي است و هيچ گاه اين امر جدا از نظام الهي نمي باشد.
حتّي در دوره حضرت حجّة((عليه السلام)) اين سنّت الهي جراين دارد تا روز قيامت كه ديگر روز حساب است نه روز عمل و امتحان.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره محمّد((صلي الله عليه وآله))، آيه 31.

ـ2ـ