بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان(ع)
موضوع فرعي:كساني كه در دنيا مورد توجه امام زمان (ع)
سؤال:چه كساني در دنيا مورد توجّه امام زمان((عليه السلام)) مي باشند؟

جواب:

كساني در اين زمان مورد عنايت و توجّه آن حضرت مي باشند بايد گفت افرادي كه در انجام دستورات و وظايف ديني خويش كوشا باشند و همواره براي تحصيل خوشنودي خدا و امام خويش در تلاش باشند و در واقع كساني كه در صدد احياء امر آنان مي باشند و مشغول ساختن زمينه براي ظهور آن حضرت و تربيت ياراني براي ولي خداوند هستند، اينان همواره مورد عنايت و لطف امام زمان((عليه السلام)) مي باشند.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ14ـ