بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:عقيده به امام زمان (ع)
موضوع فرعي:اثري كه اعتقاد به امام زمان (ع) بايد در
سؤال:عقيده ي به امام زمان((عليه السلام)) بايد چه اثري در ما بگذارد؟

جواب:

اعتقاد به وجود امام زمان((عليه السلام)) مخصوصاً با اين ويژگي كه خدا آن حضرت را براي از بين بردن ظلم ها و ستم ها و تشكيل حكومت عدل واحد در جهان ذخيره كرده است مي تواند نتايج و آثار درخشاني در زندگي انسان از نظر عدلي داشته باشد.
يكي از آن نتايج / انتظار فرج است شيعه اي كه عقيده دارد روزي فرا مي رسد كه امام زمان((عليه السلام)) قيام مي كند در پرتو ظهور وي دنيا پر از عدل و داد مي گردد و خويشتن را منتظر ظهور آن گرامي مي داند با اين اعتقاد راستين نسبت به ظلم ها و ستم ها بي تفاوت نيست او از گناه و معصيّت و ناپاكي و ستم رنج مي برد و نه تنها خود را از انحراف و ستم بركنار مي دارد بلكه تا سرحدّ توانايي برا دفع ظلم ستم و از بين بدن ناپاكيها و فسادها و انحراف ها تلاش و مبارزه مي كند و پشتوانه اين تلاشها و فداكاري هاي وي اميد به ظهور حكومت امام زمان((عليه السلام)) و قيام آن مصلح بزرگ است.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ8ـ