بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:سلام دادن به امام زمان (ع)
موضوع فرعي:آدابي كه براي سلام دادن به امام زمان (ع
سؤال:اگر بخواهيم به امام زمان((عليه السلام)) سلام بدهيم چه آدابي دارد؟

جواب:

نحوه عرض ارادت و سلام دادن به آن حضرت در كتب ادعيه و زيارات نقل شده است. مانند زيارت آل يس كه از ناحيه مقدسه رويت شدهاست و زيارت امام زمان((عليه السلام)) در هر روز، كه تفصيل آن در كتاب مفاتيح الجنان مرحوم قمي آمده است.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2ـ