بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:بشارت حكومت جهاني امام زمان (ع) در قرآن
سؤال:كدام آيات , بشارت برپايي حكومت الهي جهاني را مي دهد ؟
جواب:

آيـاتي مثل و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ( انبياء / 105 ) ترجمه : در زبور بعد از ذكر ( تورات ) نوشتيم :بندگان شايسته ام وارث ( حكومت ) زمين خواهند شد . و نيز آيه شريفه : و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ( قـصـص / 5 ) ترجمه : ما مي خواهيم بر مستضعفان زمين منت نهيم و آنان را پيشوايان و وارثان روي زمين قرار دهيم . كـلـمـه نـريـد اشاره به اراده استمراري الهي است , لذا در بسياري از اخبار به حضرت مهدي (ع ) تـطـبـيق شده است و نيز آيه شريفه وعد اللّه الذين امنوا منكم و عملواالصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ( نور / 55 ) ترجمه :خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده و كـارهـاي شايسته انجام داده اند , وعده مي دهد كه قطعا آنان را حكمران روي زمين خواهد كرد همان گونه كه به پيشينيان آنها خلافت روي زمين را بخشيد . در اخبار است كه مصداق كامل اين وعده , زمان ظهور حضرت ولي عصر (عج ) است .