بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام دهم و امام دوازدهم (عليهما السلام)
موضوع فرعي:امام دهم را (هادي) و امام دوازدهم را (مه
سؤال:چرا امام دهم((عليه السلام)) را «هادي» و امام دوازدهم را «مهدي» لقب داده اند؟

جواب:

تمام امامان و رهبران الهي، هم هادي(راهبر) بوده اند و هم مهدي(هدايت يافته) بنابراين لقب يافتن برخي امامان به برخي از صفات، دليل بر اين نيست كه آن صفت در امامان ديگر وجود نداشته است و اساساً در مورد لقب و اسم لازم نيست از تمام جهات، آن خصوصيّت ملحوظ باشد.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1707ـ