بازگشت

گروه: تشرفات
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:توفيق ملاقات امام زمان (ع)
سؤال:چه كنيم تا توفيق ملاقات امام زمان((عليه السلام)) را پيدا كنيم؟

جواب:

توفيق ملاقات امام زمان((عليه السلام)) تنها براي كساني است كه آن حضرت صلاح بدانند و به نظر مي رسد كه در دو مورد تحقق مي يابد:
1. كساني كه در شدّت و گرفتاري و بحرانهاي زندگي قرار مي گيرند و به آن حضرت توسّل پيدا مي كنند.(توسعه مصرانه و پيگير)
2.كساني كه در راه تهديد نفس و پيمودن صراط عبوديّت و بندگي خدا مجاهد و تلاشي پيگير و خالص داشته باشند. به ويژه اين كه عشق به لقاء آن حضرت و ديدار وي و سعي و تلاش در اين راه هم با آن ضميمه شود.
كسي كه بخواهد در اين راستا قرار گيرد لازم است به نكات زير توجّه كند:
1. در راه تحصيل عقايد و معارف حقّه اهل بيت عصمت و طهارت تلاش كند. و سعي كند تنها به معارف ديني از رهگذر ارشادها و رهنمودها و احاديث آنان توجّه كند و از راههايي كه دشمنان آنان ارائه كرده اند بر حذر باشد.
2. در تهذيب نفس و تزكيه اخلاق سخت كوشا باشد.
3. در احكام فرعي عملي همواره جديّت كند بر اساس محبّت شرعي عمل كند و از گناه و معصيّت سخت پرهيز كند.
4. به نماز اوّل وقت اهميّت بدهد و سعي كند نماز را با حضور قلب بخواند.
5. توسّل به چهارده معصوم مخصوصاً امام زمان((عليه السلام)) همواره در زندگي مورد توجّه وي باشد.
6. دعاي ندبه را با توجّه به مضامين آن با وضعي كه تناسب با آن مضامين است بخواند.


ـ8ـ
7. زيارات آن حضرت را مخصوصاً زيارت آل يسن و دعاي عهد در صبحها همواره بخواند.
8. دعا براي تعجيل فرج آن حضرت و درخواست توفيق ملاقات آن حضرت از خداوند مصرانه و پيگير داشته باشد.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ9ـ